Porównywarka funduszy

Powrót do: Strona główna Idź do: Porównywarka funduszy 0

W chwili obecnej żaden z funduszy UFK nie spełnia kryteriów umożliwiających jego porównanie

W przypadku Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, dla których wycena Udziałów jednostkowych nie odbywa się codziennie, podana wartość stopy zwrotu ma charakter informacyjny i jest wartością przybliżoną. Wynika to z faktu, że okres, za jaki wskazywana jest stopa zwrotu, nie zawsze pokrywa się dokładnie z datą wyceny Udziałów jednostkowych, na podstawie której obliczana jest stopa zwrotu. W związku z tym, wyliczona wartość stopy zwrotu może dotyczyć nieznacznie dłuższych lub krótszych okresów, niż wskazanych w tabeli.

Przedstawione na tej stronie notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nie są ofertą świadczenia usług przez Open Life TU Życie S.A a służą tylko celom informacyjnym. Notowania nie są rekomendacją do zawarcia umowy ubezpieczenia.Historyczne notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości.