Porównywarka funduszy

Powrót do: Strona główna Idź do: Porównywarka funduszy 0

Obecnie porównywarka dostępna jest dla produktów:

 

High Value Investment (ubezpieczenie indywidualne)
Investment Portfolio (ubezpieczenie indywidualne)
Investment Portfolio OLIJ150 (ubezpieczenie indywidualne)
Investment Portfolio OLIJ167 (ubezpieczenie indywidualne)
Noble Investment Portfolio (ubezpieczenie indywidualne)
Portfel Możliwości Premium (ubezpieczenie indywidualne)
Portfel Możliwości Prestiż (ubezpieczenie indywidualne)
Spektrum Inwestycji (ubezpieczenie indywidualne)
Spektrum Inwestycji II (ubezpieczenie indywidualne)

W przypadku Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, dla których wycena Udziałów jednostkowych nie odbywa się codziennie, podana wartość stopy zwrotu ma charakter informacyjny i jest wartością przybliżoną. Wynika to z faktu, że okres, za jaki wskazywana jest stopa zwrotu, nie zawsze pokrywa się dokładnie z datą wyceny Udziałów jednostkowych, na podstawie której obliczana jest stopa zwrotu. W związku z tym, wyliczona wartość stopy zwrotu może dotyczyć nieznacznie dłuższych lub krótszych okresów, niż wskazanych w tabeli.

Przedstawione na tej stronie notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nie są ofertą świadczenia usług przez Open Life TU Życie S.A a służą tylko celom informacyjnym. Notowania nie są rekomendacją do zawarcia umowy ubezpieczenia.Historyczne notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości.